top of page

​升級量子頌缽價單

頌缽尺寸                            收費 (HK$)

10 cm                                     200

12 cm                                     250

14 cm                                     300

16 cm                                     350

18 cm                                     400

20 cm                                     450

21 cm                                     500

22 cm                                     550
 

頌缽尺寸                            收費 (HK$)

23 cm                                     600

24 cm                                     650

25 cm                                     700

26 cm                                     750

28 cm                                     800

30 cm                                     850

32 cm                                     900

49 cm                                   3,000

​其他尺寸請與

升級優惠

10 個或以上 85折, 自付全部運費
20 個或以上 8折  , 自付一半運費
30 個或以上 7折  , 運費全免

以上優惠必須同一張單,不能分開

Remarks :
1) 升級需要3-4星期。
2) 運送過程有任何損壞,本公司會賠償本公司相同尺寸的量子頌缽,
    最終決定權在本公司。
3) 尺寸只會用整數計算。
4) 升級量子頌缽後會印上 RT Logo。
5) 取回量子頌缽時請自備環保袋。
6) 取回量子頌缽時必須出示單據為準。

bottom of page